DVORY KOLÍN

status / / studentská soutěž / 1. místo
rok / / 2014
místo / / Kolín, Česká republika
program / / veřejné prostory, revitalizace
řešené území / / -
klient / / Město Kolín
autor / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannZadáním soutěže bylo navrhnout revitalizaci prostorů poloveřejných vnitrobloků v bytové zástavbě z 50.let.

Návrh stavíme na 3 základních principech:
1. propojení v současnosti izolovaných dvorů a možnost navázat kontakty mezi obyvateli
2. hierarchizování cest, definování pěších a automobilových tras
3. organizace a zefektivnění parkování

Navrhujeme stezku, procházející všemi bloky s různorodými aktivitami v každém dvoru, která zároveň slouží jako běžecká a bruslařská dráha.