LÁDVÍ - CENTRUM SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

status / / soutěž / 2. místo
rok / / 2015
místo / / Sídliště Ďáblice, Praha 8, Česká republika
program / / veřejné prostory, revitalizace
řešené území / / -
klient / / Městská část Praha 8
autor / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannPrincipem celého návrhu je odstraňování bariér – fyzických a vizuálních. Transformujeme slabiny lokality na silné a atraktivní momenty. Ústředním prvkem se stáva podnož veřejných budov, kterou měníme z nepřístupné terasy na součást městského prostoru - schodiště s rampami a prvky mobiliáře, které se stává součástí centrálního náměstí. To jinak ponecháváme volné, aby mohlo přijímat různé aktivity. Na náměstí pak navazujeme škálou prostorů s odlišným charakterem a různým stupněm intimity.