URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh nového sportovního centra se snaží pozitivně ovlivnit podobu přiléhajících prostranství, ke kterým se budova staví a na která působí. Hmota složená z převážně horizontálních kubusů se staví na hrany ulic, definované okolní zástavbou a terénem. Směr ulice Horská je vyrovnán tak, aby přirozeně navázal na její stávající průběh mezi bytovými domy. Postavením objemu malé tělocvičny v průhledu ulicí Horská je potvrzeno zúžení jejího profilu průjezdné komunikace do pěší stezky vedoucí podél opevnění směrem na Karlov ke klášteru. Ulice Votočkova je prodloužena předprostorem a terénním schodištěm vedoucím mezi malou tělocvičnou a hlavním objemem domu směrem ke hradbám, kde se propojuje s parkem ve kterém začíná zelený pás obíhající svahy Albertovského údolí. Zde začínají a končí stezky krajinou a vracejí se zpět do města.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Budova sportovního centra je rozdělena na dvě části. Větší z nich je na úrovni třetího podlaží rozdělena střešním světlíkem. Hlavní vstup je orientován do ulice Horská a je přímo v ose střešního světlíku. Horizontální členění fasády přiznává přepatrování celé stavby, vertikální členění pak napomáha, aby se novostavba vyrovnala řádovým palácům albertovského kampusu. Na fasádě se střídaji transparentní skleněné a semitransparentní makrolonové výplně mezi vertikálními nosními prvky konstrukce a přizpůsobují tím vnitřní prostředí jednotlivým provozům uvnitř domu. Objem velké haly je svojí dlouhou osou orientován v severo-jižním směru, aby se takto předešlo nadměrnému přehřívání stavby a oslňování sportovců přímým sluncem. Vnitřní dispozice domu je rozdělena dvěma dlouhými průhledy skrz celý dům. První osa navazuje na hlavní vstup do objektu a shora do ní přichází světlo střešním světlíkem. V 2. patře je tímto atriem členěna dispozice na čisté a špinavé prostory a do haly je přístup lávkami skrz atrium. Druhá osa, kolmá na první, slouží primárně jako spojení malé tělocvičny se zbytkem domu a prochází vizuálně nepřerušená skrze celý dům i pod terénním schodištěm.PRŮHLED ULICÍ VOTOČKOVA

HLAVNÍ VSTUP

RECEPCE A BAR

ATRIUM

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

ŘEZ PODÉLNÝ

ŘEZ PŘÍČNÝ

SITUACE

PŮDORYS 1NP

PŮDORYS 2NP

AXONOMETRIE 1NP

AXONOMETRIE 2NP

AXONOMETRIE 3NP
← ZPĚT DO GALERIE NAHORU ↑