SPORTOVNÍ CENTRUM ALBERTOV

status / / diplomní projekt
rok / / 2016
místo / / Albertov, Praha, Česká republika
program / / sportovní centrum
zastavěná plocha / / -
klient / / -
autor / / Jakub HoffmannNávrh nového sportovního centra se snaží pozitivně ovlivnit podobu přiléhajících prostranství, ke kterým se budova staví a na která působí. Hmota složená z převážně horizontálních kubusů se staví na hrany ulic, definované okolní zástavbou a terénem. Směr ulice Horská je vyrovnán tak, aby přirozeně navázal na její stávající průběh mezi bytovými domy. Postavením objemu malé tělocvičny v průhledu ulicí Horská je potvrzeno zúžení jejího profilu průjezdné komunikace do pěší stezky vedoucí podél opevnění směrem na Karlov ke klášteru. Ulice Votočkova je prodloužena předprostorem a terénním schodištěm vedoucím mezi malou tělocvičnou a hlavním objemem domu směrem ke hradbám, kde se propojuje s parkem ve kterém začíná zelený pás obíhající svahy Albertovského údolí. Zde začínají a končí stezky krajinou a vracejí se zpět do města.