BUS STOP JANSKE LAZNE

status / / competition
year / / 2016
location / / Janske Lazne, Czech republic
typology / / bus stop, public toilets
built area / / 66 m2
client / / The municipality od Janske Lazne
author / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannZadáním soutěže bylo zrekonstruovat stávající objekt veřejných záchodů a vytvořit na něm nástavbu, která by se dala využívat jako krytá čekárna pro autobusovou dopravu. Rekonstruovaný objekt ponecháváme v jeho stávající proporci a podobné barevnosti. Na jeho fasádách dochází ke dvěma změnám – okénko pro obsluhu WC probouráváme až k podlaze a tvoříme tím kryté loubí, ze kterého je přístup do jednotlivých místností. V loubí je i prostor pro ponechání kočárku a podobně. Zároveň jsou zde umístěna pítka pro občertvení. Druhá změna spočívá v zazdění dvou malých oken z toalet na jižní fasádě. Nástavba prostoru autobusové čekárny je navržena jako jednoduchá dřevostavba s rámovou konstrukcí. Vizuálně se nejvíce uplatňuje hmotný tmavý štít, který spočívá na lehké sloupkové konstrukci. Štít je z vnější strany obkládán tmavě lakovanými palubkami, které jsou šikmo kladené a odkazuje tak na tradiční zdobné štíty horských chat. V návrhu pracujeme s několika základními předpoklady, které utvářejí celkový výraz domu a jeho orientaci. Vzhledem k solitérnímu postavení domu volíme formu, které podporuje jeho orientaci do všech čtyřech stran, aby objekt nevytvářel nepříjemné prostory tzv. „za domem“. Zároveň by měla být na první pohled zřejmá funkce navrhovaného objektu a orientace vstupu do něho. Dřevostavba navenek přiznává nosné prvky konstrukce, mezi kterými jsou umisťovány prosklená a plná pole, která jsou sjednocena rastrem na vnější fasádě. Směrem do Náměstí Svobody je orientováno stíněné loubí s lavicí, ze kterého je vstup do interiéru domu. V každé stěně jsou umístěny prosklené plochy, aby čekající cestující měl kontakt s okolím a viděl, kdy mu autobus přijíždí. V interiéru se uplatňuje výrazný tvar střechy, která je stejně jako stěny opláštěna překližkou. Do plných polí fasády jsou vložené otevíravé části, kterými lze vnitřní prostor větrat. Vitřní zařízení čekárny je velmi utilitární a je tvořené pouze šesti lavicemi. Na volných stěnách čekárny je možné umístit turisticeké mapy,orientační plánky, jízdní řády a další propagační materiály pro lepší orientaci cestujících a příchozích turistů