PŘÍSTAVBA ŠKOLY A SPORTOVNÍ HALY
VE STARÉM PLZENCI

status / / soutěž
rok / / 2017
místo / / Starý Plzenec, Česká republika
program / / přístavba školy, sportovní hala
zastavěná plocha / / -
klient / / Město Starý Plzenec
autor / / Tereza Březovská, Alexandra Hoffmannová, Jakub Hoffmann, Filip Rašek
vizualizace / / Filip RašekV návrhu přístavby školy a novostavby sportovní haly se snažíme nejen naplnit požadované kapacity, ale také doplnit chybějící přestávkové a alternativní výukové prostory, uvolnit dispozici stávající budovy a navrátit jí původní význam a logiku. Budovy jsou navrženy jako jednoduché, neokázalé kompaktní objemy reagující na morfologii terénu. Tvoří se stávající budovou ucelený soubor s vlastní identitou, který nabízí různorodé typy venkovních prostor a odpovídá současným standardům a nárokům.