SCHOOL EXTENSION AND NEW SPORTS HALL
IN STARÝ PLZENEC

status / / competition
year / / 2017
location / / Starý Plzenec, Czech republic
typology / / school extension, sports hall
built area / / -
client / / The municipality od Stary Plzenec
author / / Tereza Březovská, Alexandra Hoffmannová, Jakub Hoffmann, Filip Rašek
visualisations / / Filip RašekNávrh přístavby školy a novostavby sportovní haly si klade za cíl nejen naplnit požadované kapacity, ale také doplnit chybějící přestávkové a alternativní výukové prostory, uvolnit dispozici stávající budovy a navrátit jí původní význam a logiku. Budovy jsou navrženy jako jednoduché, neokázalé kompaktní objemy reagující na morfologii terénu. Tvoří se stávající budovou ucelený soubor s vlastní identitou, který nabízí různorodé typy venkovních prostor a odpovídá současným standardům a nárokům.