REVITALIZACE NÁMĚSTÍ KAŠPARA ŠTERNBERKA
V RADNICÍCH

status / / studie
rok / / 2017
místo / / Radnice, Česká republika
program / / veřejné prostory, revitalizace
řešené území / / 12 600 m2
klient / / Město Radnice
autor / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannHlavní myšlenkou návrhu revitalizace náměstí, je navrátit tomuto historicky nejdůležitějšímu prostoru ve městě jeho reprezentativní funkci, která je v současnosti potlačována parkovištěm rozprostírajícím se po celé jeho ploše. Tento veřejný prostor se má vrátit do užívání lidem, kteří byli do teď vytlačováni pouze na jeho okraje. Zároveň by tyto úpravy měly dát vyniknout významným architektonickým a uměleckým památkám, které jsou teď schovány za množstvím vizuálních i fyzických bariér.