KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ VEŘEJNÝCH PROSTOR OBCE SRBSKO

status / / soutěž / 3. místo
rok / / 2018
místo / / Srbsko, Česká republika
program / / veřejné prostory, revitalizace
řešené území / / 12 000 m2
klient / / Obec Srbsko
autor / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannZ původních prostranství unifikovaných asfaltovým povrchem a nejasnými rozhraními mezi dopravním a pobytovým prostorem vytváříme návrhem jedinečná místa s jasnou identitou a různorodou atmosférou, která napomáhá jednoznačné orientaci v rámci obce. Řešení jednotlivých prostorů má za cíl navrátit do nich venkovský charakter, který se z nich vlivem různých, mnohdy necitlivých, zásahů během let vytratil. Respektujeme jejich měřítko a způsob, jakým jsou obyvatelé a návštěvníci Srbska tato místa zvyklí využívat.
Prostory pomocí drobných zásahů vhodně a funkčně doplňujeme a vytváříme z nich atraktivnější prostředí pro každodenní život obce a trávení volného času. Vracíme do nich pro venkov tradiční přírodní materiály, které mezi sebou měkce přecházejí a prolínají se. Dominantním se stává kámen - vápenec, který je s historií obce těsně propojen. Používáme ho na povrchy veřejných prostranství, ale i zídky a další drobné prvky. Kolem cest a podél plotů navrhujeme pestrou skladbu vegetace, která tato prostranství doplňuje a pomáhá dotvářet typickou siluetu venkovského sídla. Hlavní prostranství obce doplňujeme o trojici nových stromů a drobný objekt kiosku. Dodáváme tím prostoru ohraničení ze tří stran a lépe ho vymezujeme vůči přilehlým soukromým zahradám.