COMMUNITY CENTER AND FIRE STATION LIBLÍN

status / / idea
year / / 2018
location / / Liblín, Czech republic
typology / / city office, library, hall, museum, fire station
built area / / 257 + 171 m2
client / / Municipality of Liblín
author / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannNa základě specifického stavebního programu obsahujícího několik odlišných typologií navrhujeme soubor budov a přiléhajících prostranství, který maximálně využívá možnosti a charakter lokality, do které je zasazen. Inspirováni stávajícím stavem, navrhujeme co možná nejkompaktnější hmotu, která je pak dále členěna rytmem štítů a volnou mezerou vstupního dvoru mezi společenským sálem a administrativní částí objektu.

Do západní části pozemku situujeme provoz hasičské zbrojnice. Tímto umožňujeme plynulejší a rychlejší výjezd hasičské techniky a její přímou návaznost na místní komunikaci. Zároveň logicky řadíme tento provoz hned vedle výrobních objektů na vedlejších pozemcích. Levou část řešeného pozemku věnujeme kulturně – administrativnímu centru městyse. Vedle zbrojnice navazujeme hmotami společenského sálu a městského úřadu, jejichž návesní fasáda je přerušena vstupním dvorem. Dvůr slouží jako jednoznačný orientační bod, kterým se do zmíněných provozů vstupuje. Zařazením reprezentativnějších funkcí směrem blíže ke kostelu svatého Jana Křtitele vytváříme potenciál ke vzniku zklidněné plochy návsi, nazatížené dopravou v klidu a sloužící jako reprezentativní plocha obce.