POBOČKA MĚSTSKÉ KNIHOVNY OLOMOUC

status / / soutěž
rok / / 2020
místo / / Olomouc, Česká republika
program / / knihovna, rekonstrukce
klient / / Město Olomouc
autor / / Alexandra Hoffmannová, Jakub HoffmannRekonstrukce sídlištní kotelny na novou pobočku Knihovny města Olomouce.

Knihovnu navrhujeme jako jednoduchý ortogonální dům, který tvarově vychází ze svého prostředí, ale snaží se jeho vizuální roztříštěnost kultivovat a zklidňovat. Hlavní vstup do knihovny situujeme z klidnější ulice Trnkova, kde jí vytváříme vstupní a shromažďovací předprostor. V severní části, odcloněné od rušné ulice Zikova, pak vytváříme mezi stromy čtecí zákoutí, které slouží jak pro obyvatele sídliště, tak pro uživatele knihovny a umožňuje uspořádat příležitostní venkovní kulturní akce. Jednoduché prostorové uspořádání interiéru vychází se stávajícího nosného rastru kotelny, který člení její půdorys na 8 polí. V patře tři z nich odebíráme a vytváříme 2 vnitřní a 1 venkovní atrium, které odhaluje původní komín, poskytuje chráněný venkovní prostor pro čtení a zároveň do hloubky prosvětluje interiér knihovny. Použité materiály jsou inspirovány prostředím, ve kterém se knihovna nachází. Přiznaná nosná konstrukce je z betonu, fasáda je navržena z bílé omítky, v parteru strukturované, a na výplně dveřních otvorů a členění interiéru knihovny je použité drátosklo.