SLUŽBY

Věnujeme se všem typům Vašich zadání, od malého měřítka interiéru až po veřejné prostory a urbanismus.
Zabýváme se jak novostavbami, tak rekonstrukcemi a úpravami stávajícich staveb.
Projekty řešíme ve všech stupních - od přípravy zakázky a studie, až po prováděcí dokumentaci a autorský i technický dozor během realizace.
Během každého stupně projektu spolupracujeme s odborníky a specialisty ze stavebnictví a technické a dopravní infrastruktury.


1 / PŘÍPRAVA ZAKÁZKY
Poradíme Vám s výběrem pozemku, specifikujeme spolu Vaše zadání, pomůžeme se zajištěním průzkumů (zaměření, statický stav, hydrogeologické průzkumy) a možných omezení projektu vyplývajících z územně plánovací dokumentace. V případě potřeby připravíme studii proveditelnosti Vašeho záměru.

2 / STUDIE
Na základě Vašeho zadání připravujeme návrh stavby, kde se formují její dispozice a celkový vzhled včetně konstrukce a použitých materiálů. Studii s Vámi průběžně konzultujeme. Nakonec od nás dostanete portfolio s všemi plány a realistickými vizualizacemi finálního návrhu.

3 / DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU A STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ
Podle hotové studie vypracujeme projektovou dokumentaci, která je nutná k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dokumentace je vždy v souladu s aktuálně platnou legislativou, není ale zpracována tak detailně, aby se podle ní dalo bez dalších upřesnění stavět. K tomu pak slouží 5 / DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY.

4 / INŽENÝRSKA ČINNOST
Pokud nemáte čas na běhání po úřadech, zabezpečíme pro Vás projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, správci sítí a příslušnými úřady. Jako výsledek Vám předáme pravomocné územní rozhodnutí anebo stavební povolení.

5 / DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
Detailně rozpracujeme předchozí dokumentaci jako podklad pro realizaci. Je důležitá pro dosažení výsledku v požadované kvalitě a k zamezení chyb, nepřesností anebo improvizace ze strany dodavatele stavby.

6 / SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU DODAVATELE
Pomůžeme Vám s výberěm konkrétního dodavatele stavby, případně jednotlivých subdodavatelů.

7 / AUTORSKÝ DOZOR A TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Při realizaci stavby dohlédneme na to, aby byla prováděna v souladu s vypracovanou projektovou dokumentací a aby výsledek odpovídal Vašim (i našim) představám.
CENY


Každé zadání je jedinečné a vyžaduje individuální přístup, proto není možné stanovit pro projekty jednotnou cenu. Pokud byste s námi rádi spolupracovali, napište, nebo nám zavolejte a my Vám po první společné konzultaci rádi a zdarma na základě Vašich požadavků připravíme cenovou nabídku.